REGULAMENTUL CONCURSULUI

“3 Ani împreună – Participă la tombolă și câștigă o vacanță!”

Sectiunea 1. Organizatorul concursului

Organizatorul prezentului Concurs este:

S.C. VOIAJ4ALL SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Bradetului, nr. 24A, cod postal 040695, tel: 0771 055 773, fax: 031.432.4407, e-mail: office@voiaj4all.ro, www.voiaj4all.ro, Cod de Inregistrare Fiscala 40644167, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/1933/2019.

Regulamentul Concursului a fost intocmit si este facut public, in mod gratuit, pe site-ul Organizatorului accesând adresa web www.calatorie.voiaj4all.ro/regulament-tombola. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Concursului, urmand ca respectivele modificari sa intre in vigoare numai dupa ce acestea au fost publicate, in prealabil.

Participarea la tombola aniversara va incuraja orice persoana sa efectueze calatorii si, va urmari promovarea destinatiilor turistice. Prin urmare, tombola aferenta prezentului Regulament nu reprezinta o loterie publicitara, conform Ordonantei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

Sectiunea 2. Conditii de participare

Prezentul concurs se desfasoara pe teritoriul României si este aplicabil oricarei persoane fizice avand varsta peste 18 ani.

Nu pot participa la acest concurs angajatii organizatorilor, sotii, parintii, copiii acestora. Prin inscrierea la Concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la acest concurs implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Concursul se desfasoara in perioada 15 Ianuarie 2022, ora 12:00 – 01 August 2022, ora 12:00.

MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI

Clientii Voiaj4All vor afla de organizarea Tombolei de pe site-ul https://www.voiaj4all.ro/blog si de pe paginile proprii de profil social media Facebook/Instagram/Youtube, sau din alte canale de comunicare a campaniei.

Fiecare participant care acceseaza pagina www.voiaj4all.ro si care doreste sa castige marele premiu, o vacanta gratuita in Romania, sau oricare alte premii ce constau in produse sau servicii, trebuie sa se aboneze la Newsletter pentru a fi la curent cu toate serviciile de calatorie oferite de Voiaj4All SRL si cu toate campaniile noastre de promovare a serviciilor turistice. Pentru aceasta, fiecare participant se va inscrie in concurs accesand site-ul https://calatorie.voiaj4all.ro/, in care se va putea abona la Newsletter (lista de campanii prin email). Abonarea la Newsletter reprezinta inregistrarea in campania “3 Ani împreuna – Participă la tombolă și câștigă o vacanță!”. Dezabonarea de la newsletter pana la momentul tragerii la sorti determina eliminarea din urna si de la extragerea castigatorilor.

 

Sectiunea 3. Desemnarea castigatorului

Desemnarea castigatorilor va avea loc in ziua de 01 August 2022, orele 15:00, prin tragere la sorti.

Vor fi considerati castigatori participantii selectati prin tragere la sorti, care, pana la data de 01 August 2022, ora 12:00, sunt inscrisi in concurs la adresa https://calatorie.voiaj4all.ro prin confirmarea abonarii la Newsletter-ul agentiei de turism Voiaj4all.

Va fi desemnat un castigator pentru premiul 1 si un castigator pentru premiul 2. Acestia vor fi trasi la sorti printr-un generator de numere automate de tipul „https://www.random.org/’sau un mecanism asemanator disponibil , si vor fi anuntati pe mail, telefonic si pe mijloacele media de profil propriu ale organizatorului VOIAJ4ALL (pagina facebook/pagina instagram/pagina Youtube/pagina web www.voiaj4all.ro), cel mai tarziu pe data de 01 August 2022 pana la sfarsitul zilei.

Dupa extragerea fiecarui premiu, castigatorul va fi verificat si validat cum ca acesta corespunde la toate cerintele tombolei. In caz contrar, se va considera invalida extragerea, si se va relua pana la desemnarea unui castigator valid.

Prin participarea la tombola, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga premiul concursului, identitatea castigatorului si castigurile acordate sa fie facute publice si/sau folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati din partea Organizatorului.

Participantii la tombola, prin inscriere, sunt de acord ca in cazul castigarii unuia dintre cele doua premii, accepta solicitarea organizatorului sa confirme folosirea voucherului prin publicarea in mediul online (Facebook / Instagram) a doua postari cu poze si asociere „tag”  cu mentionare a numelui si adresei locatiei, a numelui agentiei si a numelui partenerului organizatorului ce oferta serviciile aferente voucherului castigat la tombola.

Pentru inmanarea premiului, castigatorul trebuie sa trimita Organizatorului o copie dupa buletin sau carte de identitate in vederea identificari, si i se va trimite retur pe acelasi cale si la aceeasi adresa copia voucherului corespunzator premiului castigat.

In cazul in care participantii desemnati castigatori nu raspund sau refuza premiile pana la data de 05 August 2022, ora 17:00, acestea nu se vor mai acorda. O alta tombola nu se va mai organiza pentru desemnarea altor castigatori.

Nu se poate acorda contravaloarea premiilor, ci doar vouchere cu care castigatorii pot participa la evenimentele pentru care au fost emise, conform descrierii lor.

Castigatorii au obligatia sa preia in nume propriu premiile castigate. In cazul in care premiul va fi cedat spre folosire unei alte persoane, castigatorul de drept acesta trebuie sa transmite aceasta informatie agentiei organizatoare VOIAJ4ALL SRL, si sa obtina acceptul din partea acesteia. Acesta se considera un fapt exceptional si trebuie considerat ca atare.

Premiile trebuie folosite in scopul in care fost gandite de catre organizator, de catre persoanele castigatoare in urma tombolei.

Sectiunea 4. Incetarea tombolei

Prezenta Tombola va inceta de drept la data de 01 August 2022, dupa extragerea castigatorilor premiilor puse in joc, si poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora, de natura a face imposibila derularea.

Sectiunea 5. Regulamentul tombolei

Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe https://calatorie.voiaj4all.ro/regulament. Prin participarea la aceasta tombola, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de profil Facebook/Instagram/YouTube Voiaj4All SRL si site-ul web www.voiaj4all.ro.

Sectiunea 6. Premiile

Premiile acordate in cadrul acestui concurs, oferite de Organizator sunt urmatoarele:

PREMIUL 1

Un voucher de servicii de cazare pentru 2 persoane in Gura Humorului.

Perioada disponibila a rezervarii: 01.09.2022 – 31.12.2022, excluzand perioada 17.10.2022 – 30.11.2022 in care hotelul se afla in renovare, si locurile rezervate pentru pachetele speciale de sarbatori – conditie de rezervare cu 14 zile inainte de data inceperii sejurului, in limita locurilor disponibile.

Servicii incluse:

– 2 nopti/3 zile cazare la hotel Floare de Colt

– masa inclusa in regim Mic Dejun

Servicii care nu sunt incluse:

– Transportul pana la locatia unde are loc cazarea.

Valoarea premiului 1: 500 lei

PREMIUL 2

Un voucher de particilare la un curs online de Limba Engleza pentru 1 persoana

Perioada disponibila a inscrierii la curs este de 12 luni de la emiterea voucherului.

Voucherul ofera accesul unei persoane cu varsta de peste 18 ani, la cursul ”Gramatica Limbii Engleze” ( nivel incepator, 10 module pe parcursul a 5 saptamani), ce se va organiza in decursul valabilitatii voucherului la Școala de limbi străine IELS. Conditia de desfasurare a cursului ”Gramatica Limbii Engleze”este formarea unei grupe de minim 4 participanti.

Valoarea premiului 2: 500 lei

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea caracteristicilor premiului. De asemenea, premiul nu este transmisibil catre alte persoane. Premiul nu se va acorda in cazul in care castigatorii se afla in imposibilitatea de a intra in posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului.

Sectiunea 7. Taxe si Impozite

Conform art. 110 din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului revine organizatorilor/platitorilor de venituri. Nu sunt impozabile veniturile obtinute in bani si/sau in natura, din premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite in suma de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu. Impozitul calculat si retinut in momentul platii este impozit final. Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Sectiunea 8. Informarea participantilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin participarea la aceasta campanie se prezuma cunoasterea continutului prezentului regulament si consimtamantul participantilor pentru procesarea datelor cu caracter personal de catre organizator, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), in scopul organizarii loteriei publicitare.

Societatea Voiaj4all SRL respecta obligatiile operatorului de date cu caracter personal asa cum sunt reglementate în Capitolul IV din Regulamentul 2016/679.

Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, le este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. In acest scop, in Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii se pot adresa Voiaj4all SRL prin transmiterea unei cereri scrise printr-un e-mail catre gdpr@voiaj4all.ro.

Voiaj4all SRL va prelucra datele cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate si ulterior pana la data notificarii de catre participant a dezabonarii de la Newsletter, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

Prin inscrierea la aceasta loterie publicitara, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

 Mai multe informatii referitorare la Prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv drepturile persoanelor vizate pot fi consultate, pe site-ul Voiaj4all: https://www.voiaj4all.ro/politica-de-control-gdpr.

Sectiunea 9. Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 Sectiunea 10. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (contact@voiaj4all.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Sectiunea 11. Alte clauze

Prin participarea la prezentul concurs, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite prin prezentul regulament. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament.

 Incheiat si semnat astazi, 15 Ianuarie 2022.

Organizatorul  SC VOIAJ4ALL SRL